Work Books 👋 Contact MENU

Je ne regrette rien

It always amazes me how indifferent and flexible cats can be in order to demonstrate their autonomy.

illustrator, animation, spot animation, lottiefiles, lottie, digital art, character design, packaging design. Packaging illustration, children's book illustrations, retro illustration, retro art. Retro illustrations, modern illustrations, colourful illstrations, simplistic illustration, retro art, modern art, simplistic art, shop, characters, funny characters, clean illustrations, cute drawings cute art, cute illustrations, cute retro art, kidlitart, kids illustration. Künstler, Illustration, Grafikdesign, Buchillustrationen für Kinder, Charakterdesign. Glass characters, glasses illustrations, stilleben illustration, stilleben art, Book, books, fancy illustrations, glass dogs, glass cats. Color glasses, creative, line art, vases, vases illustrations. Gläser, charaktere, niedliche illustrationen, lustige illustrationen, katzen, menschen, bunte illustrationen, vasen illustrationen. Norwegian illustration, norwegische illustration, illustrasjon, etsy, grafisk design, kunst for barn, bareneillustrasjon, bücher, bok. Tini Malitius søte illustrasjoner, fargerike illustrasjoner, fargerig stil. Colourful illustration style, scandinavian illustration style, Skandinavische illustrationen, norwegische illustrationen, skandi, skandi kunst, norwegische kunst. Scandi illustrations, scandi art, german illustrations, german illustrator, illustrator from Germany illustrator from Norway. Norwegischer illustrator, illustrator aus Deutschland, illustrator aus Saarbrücken, Saarland, Deutschland, Süddeutschland, Naturillustration, nature art, nature illustration, tree illustration, christmas illustration. Weihnachtsillustration, illustration weihnachten, norwegian, german, tysk, norwegisch. Quirky illustrations, quirky art, happy illustrations, happy art, feminist, feminine art, feminine illustrations, scandinavian style, nature illustrations, nature art.